Synundersökning

Din ögonhälsa är en del av din generella hälsa och ett optikerbesök då och då borde vara lika självklart som allmänna hälsokontroller eller att gå till tandläkaren med jämna mellanrum. Ta hand om dina ögon, du har bara två!

Vid en synundersökning börjar vi med att ta reda på vilka ögonbesvär du har. Hur du upplever ditt seende. Var och när problemen uppstår. Vi kontrollerar även din allmänna ögonstatus m.m. Detta kallas anamnes och det är den som sedan ligger till grund för själva syntesten.

Synskärpa

Synundersökningen visar hur bra din synskärpa är, om synskärpan är nedsatt vill man veta orsaken. Nedsatt synskärpa kan bero på brytningsfel, skelning, någon bakomliggande sjukdom eller en kombination av dessa.

Tryckmätning av ögats inre tryck ingår i våra synundersökningar och görs automatiskt på alla från 40 års ålder.

Du betalar ett engångspris, oavsett hur stor och omfattande undersökningen blir

Linsundersökning

Vi ser till att ögat mår bra av att bära kontaktlinser samt kontrollerar att du har rätt styrka på linserna.

Hela tiden utvecklas nya sorters linser och linsvätska och vi ger dig då chansen att få ta del av de senaste nyheterna. Vi erbjuder dig alltid det som är bäst just för dina ögon. Linsundersökning ingår alltid när du abonnerar på Linsboxen.